O istocie życia konsekrowanego

Pierwsza z trzech części dokumentalnego filmu w reżyserii Tomasza Domańskiego opowiada o istocie i codzienności konsekrowanego życia w Zgromadzeniu Sióstr Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus. Siostry Terezjanki wyjaśniają czym jest duchowość, w jaki sposób doświadczyły swojego powołania do życia w zakonnej wspólnocie oraz jak realizują swoje posłannictwo. Opowiadają także o małej drodze życia według św. Teresy z Lisieux oraz o zakonnej formacji, bez której trudno byłoby odnaleźć się za klasztorną furtą.

Dom zakonny pw. Niepokalanego Serca Maryi

Dom zakony w Mońkach został założony w 1963 r. na prośbę ks. biskupa Adama Sawickiego z Białegostoku przez przełożoną generalną s. Alojzę Niesłuchowską. Przełożona przyjęła do Zgromadzenia kilka pań ze stowarzyszenia p. Marianny Olechno. Przeniosła nowicjat do Moniek na lata 1964 – 1966, aby umożliwić im odbycie postulatu i nowicjatu. W ten sposób mimo represji komunistycznych powstał nowy dom zakonny w diecezji białostockiej. Od 1965 r. siostry podjęły pracę w parafii Matki Bożej Częstochowskiej jako zakrystianki i organistki, a od 1972 r. włączyły się także w katechizację dzieci. Od początku istnienia wspólnoty zakonnej siostry mieszkały w drewnianym budynku i utrzymywały się z wypieku opłatków i uprawiania ogrodu.

W sierpniu 1973 r. ponownie przeniesiono nowicjat z Rychnowa do Moniek. W 1977r. siostry zamieszkały w nowym budynku, dostosowanym do potrzeb nowicjatu, z erygowaną kaplicą pod wezwaniem Matki Bożej Ostrobramskiej. Od 1978r. Zgromadzenie udostępniało drewniany budynek, kaplicę i refektarz młodzieży oazowej z diecezji warmińsko – mazurskiej, a potem białostockiej. Podczas ferii zimowych odbywały się także rekolekcje „wyboru drogi życiowej” dla dziewcząt. Po powrocie religii do szkół w 1990r. dwie siostry podjęły pracę katechetyczną w Szkołach Podstawowych. Dnia 1 sierpnia 2004 r. nowicjat został przeniesiony do Rychnowa w diecezji warmińsko – mazurskiej, zaś 27 czerwca 2017 r. został ponownie przywrócony jako dom formacyjny dla nowicjatu Zgromadzenia.

Kontakt

Mońki

Dom Nowicjatu

Archidiecezja Białostocka
woj. Podlaskie
ul. Kościelna 1a
19-100 Mońki

+48 451 172 689 kontakt@monki.terezjanki.org www.monki.terezjanki.org

Kościelna 1A, Mońki, Polska